Terapie kyvadlem SCPR

Práce s kyvadlem pomocí metody SCPR – Soul communication and psychospiritual restoration je způsob, jak komunikovat s Duší, s Vyšším Já a se Zdrojem a pomocí této komunikace napravit, odblokovat a harmonizovat různé oblasti života.

Tento způsob komunikace a napravování funguje pouze na osobní rovině. Nikdy nekomunikujeme s ničím cizím. Komunikujeme pouze s tím co je skutečně Vaše. Vaše Duše, Vyšší já a Anděl strážný. To vše Vám stačí pro to, abyste změnili Váš život.

Pomocí komunikace s Duší si můžete řešit věci na duchovní rovině, které se poté mohou manifestovat do Vašeho fyzického života.

Způsob získávání informací a vysílání žádosti zajišťuje kyvadlo a určité fráze a žádosti, které s ním vysíláte. K získávání odpovědí slouží několik znázorňovacích metod a tabulek, které ráda používám.

Autorem této metody je Ondřej Brož. Ondřej Brož – tvůrce a školitel metody SCPR &. moderátor (ondrej-broz.cz)

 

POMOCÍ SCPR MŮŽEME SPOLEČNĚ ŘEŠIT:

 • Harmonizaci a očištění Vašich aktuálních témat
 • Odblokování Duše, vyčištění vlastností Duše, přesvědčení a traumat
 • Vyčištění a uzavření programů, které způsobují Vaše obtíže
 • Čištění bloků vnitřního dítěte
 • Odstraňování karmických bloků, přísah, slibů a prokletí
 • Práci s minulými životy a jejich čištění
 • Pročištění Vašich vztahů v rodině, v partnerství atd.
 • Rozpouštění negativních motivací
 • Odblokování negativních a pozitivních energií
 • Zjišťování stavu čaker a jejich harmonizaci
 • Čištění aury
 • Čištění od všech negativních energií
 • Odvádění přisedlých duší
 • Odpojení od energetických upírů, astrálních entit
 • Čištění prostoru od usedlých duší a různých energií a entit
 • Čištění těla od nevhodných organismů včetně virů, bakterií a parazitů
 • Harmonizaci různých situací, které Vás čekají – zásah do budoucnosti
 • Vhodnost jednotlivých variant při Vašem rozhodování
 • Řešení různých oblastí zdraví a stravy
 • Úpravu Vaší váhy
 • Vysílání čistých přání
 •  Získání čistých odpovědí od Zdroje na Vaše otázky
 • A mnoho mnoho dalšího……. Neexistuje nic, co by kyvadlem nešlo řešit

 

PŘÍPRAVA PŘED TERAPIÍ

 • Před terapií není potřeba žádná Vaše speciální příprava, pouze je nutné vyhnout se požití alkoholu a návykových látek 1 den před terapií.
 • Káva je povolená.
 • Na terapii se prosím dostavte v domluveném čase. 
 • Před terapií Vám zašlu podrobné instrukce mailem.

 

METODY TERAPIE

 • Terapie provádím i na dálku, při odpočinku a osobně.
 • Účinnost všech těchto variant je stejná. Záleží na Vás, co Vám více vyhovuje.
 • Pokud si zvolíte terapii při odpočinku, je nezbytné, abyste si na 1,5 hod. v klidném prostředí lehli a odpočívali. Je potřeba, aby Vás nikdo a nic nevyrušovalo. Není vhodné mít žádný kontakt s lidmi, ani zvukový. Můžete použít sluchátka s klidnou hudbou bez textu.
 • Dále není vhodné v této době sledovat TV, poslouchat rádio, používat mobilní telefon. 
 • Nesmíte být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • Po terapii je vhodný klidnější režim viz odstavec Čištění po terapii.
 • Pokud probíhá terapie na dálku ve spánku či při odpočinku, všechny informace, co jsem řešila a čistila Vám podrobně popíšu a vysvětlím ve Zprávě z terapie, kterou Vám zašlu mailem. V případě Vašeho zájmu můžeme průběh terapie probrat po předchozí domluvě prostřednictvím telefonu.
 • Terapii lze také provádět dětem a i některým zvířatům

 

PRŮBĚH TERAPIE

Celková doba terapie se pohybuje mezi 2,5-3 hodiny. Mimo Vašeho očištění a vlastní terapie obsahuje i konzultaci, kde podrobně probereme bloky, které se u Vás ukazují. Dále Vám poskytnu návody, jak zavádět změny do Vašeho života, jak pracovat s jednotlivými bloky, vzorci a přesvědčeními tak, aby se Vám již nevracely.

Na začátku našeho setkání provádím Vaši očistu a přípravu na vlastní terapii.

Proto poté, co Vás uvedu do terapeutické místnosti, nebo poté, co se spojíme na dálku, nebudu s Vámi hned příliš komunikovat. Na to budeme mít čas po Vašem očištění.

Budu Vás připravovat a ladit na terapii, pracovat s Vašimi Duchovními průvodci (Vyšší Já, Anděl strážný), s Vaší Duší. Očistím Vás od negativních energií v těle, v auře, na Vás připojených lidských i nelidských bytostí, ukončím energetické útoky na Vaši osobu, odvedu případné přisedlé duše, nehmotné parazity, různé entity, abychom poté mohli čistě pracovat a nic naši práci neblokovalo. Již po tomto čištění pocítíte pravděpodobně úlevu.

Pak budeme mít prostor na probrání důvodů, které Vás na terapii přivádí, mohu Vám zodpovědět otázky ohledně této metody.

Následuje vlastní terapie, která může trvat různě dlouhou dobu a končí naplněním Vaší duchovní energie, což je energie, kterou máte na duchovní práci.

Poté, co se naplní na 100%, terapii musím ukončit, jelikož by další pokračování pro Vás bylo příliš náročné a neefektivní.

V průběhu terapie byste neměli pociťovat žádné negativní pocity, tlaky, bolest, napětí. Pokud ano, hned mě na to upozorněte a budeme s tím pracovat.

Někdo je na terapii a následné čištění citlivější, někdo nemusí pociťovat nic, vše je v pořádku a k nápravě a změnám dochází v obou případech.

 

ČIŠTĚNÍ PO TERAPII

Na konci terapie Vám sdělím dobu aktivního čištění, která se pohybuje většinou v rozmezí 24-72 hod.

V této fázi probíhá čištění přes Vaší energii a je proto důležité, abyste v tomto období byli v klidu a pohodě, nenamáhali se ani fyzicky ani duševně, neřešili konfliktní situace, abyste minimalizovali negativní vlivy, které na Vás působí. Není vhodné dívat se na horory, lekat se. Neměli byste pít alkohol ani používat jiné omamné látky. Dovoleno je cca 1-2 piva denně, sklenka vína. Pokud byste porušili tato pravidla, doba čištění se může prodloužit, při zásadním porušení může dojít k vyrušení celého efektu terapie.

Je možné, že se v této fázi budete cítit unavení, můžete mít větší potřebu spánku, pociťovat změny nálad, vnitřní neklid, výjimečně můžete mít i jiné fyzické projevy (nevolnost, bolest hlavy…). Vše, co se bude dít je velmi individuální, dopředu nejde určit, jak bude čištění probíhat.

Po uplynutí této doby následuje období pasivního čištění, které pro Vás již není energeticky náročné. Probíhá ukotvování změn ve Vašem fyzickém těle. Tato fáze trvá přibližně 3-4 týdny.

Po skončení doby čištění je možno naplánovat další terapii. 

 

Cena za terapii je závislá na délce:

800,-/60min