YOGAJA jako tvůrčí prostor pro jógu

Více

Ceremonie - ženské kruhy, rituály

Více

Individuální terapie

Info

Pro více informací mě neváhejte kontaktovat

Kontakt

YOGAJA

jako tvůrčí prostor pro jógu v Mostě

Srdečně Vás vítám na místě, kde můžete najít cestu
k hlubšímu spojení sama se sebou.
To je JÓGA

Co je nového?

Sezení Bars je jako zmáčknutí tlačítka DELETE na počítači

Bars jsou v podstatě jako hard disk v počítačové bance. Je to stejné, jako když si celý život shromažďujeme věci ve skladu. A to, co tato metoda dělá, je, že vymazává nepotřebné položky tak, že se obsah už automaticky nevrací. Mozkové vlny se během sezení Bars zpomalí, což umožní přístup k vzorcům chování, systémům přesvědčení a postojům, které až do teď vytvářely hranice a limity pro život, po kterém toužíme. Po sezení začneme být více přítomni ve svém životě a minulost se nepromítá do budoucnosti stejným  způsobem.  Bars  doslova  mění  pravděpodobnosti  budoucích možností.

 

ACCESS BARS® je systém 32 bodů na hlavě, kterých se lehce dotýkáme v určitých kombinacích. Každý bod je napojen na určitou životní oblast a část těla. Během sezení tělo a mysl uvolňuje a rozpouští myšlenky, emoce a pocity, které mají negativní nebo pozitivní náboj, tzn. jsou v polaritě. Tato polarita nám brání vidět věci takové jaké jsou, drží nás často v dramatech, traumatech, lítosti, žárlivosti, pochybnostech, vině, hanbě, zlosti, strachu, falešném pozitivismu atd. Během Bars se zpomalí mozkové vlny, tělo se uvolní. Na rozdíl o jiných metod umožňuje Access Bars uvolňovat a rozpouštět omezení rychle a lehce, bez opětovného prožívání nepříjemných emocí.

Po Bars odcházíte zrelaxovaní, s vnitřním klidem a mírem.

Každé další BARSy přináší větší radost a vnitřní klid. Při každém dalším sezení klientovo tělo uvolňuje omezení a bloky z hlubších vrstev vědomí a nevědomí. Tím dochází k hluboké osobní změně. Najednou všechno vnímáme bez hodnocení a negativních emocí a díky tomu dokážeme měnit nefungující vztahy a situace v klidu a s rozvahou. Vzniká prostor pro nové volby a nové možnosti v našich životech. Záleží pouze na vás, jak moc jste ochotní změnit své myšlení a vztah k sobě. 

 

Samotné sezení Access Bars trvá od 60 do 90 minut. Klient leží oblečený na pohodlném relaxačním lehátku pod dekou. Velmi často se stává, že klient při obdržení BARS usne nebo se dostane do hluboce uvolněných stavů. Sezení je vhodné obdržet víckrát s takovými časovými rozestupy, aby vyhovovali klientovi ideálně jednou za týden. Čím vícekrát Access Bars obdržíte, tím větším a trvalejším přínosem bude pro vaše tělo a mysl. 

 

Hezké povídání najdete i zde - dají se tam nastavit české titulky a tady - Access Bars® - Yogaja

Více

Kraniosakrální terapie – Spokojenost jako důsledek obnovení přirozeného toku Života v nás

Kraniosakrální terapie – Spokojenost jako důsledek obnovení přirozeného toku Života v nás

Jemnost, naslouchání a vytvoření prostoru jsou pro mne slova, která první padají na mysl, když se mne někdo zeptá: „Co je to ta kraniosakrální terapie?“

I u mne na webu (https://yogaja.cz/kraniosakralni-terapie.html) najdete velmi všeobsahující vysvětlení, včetně historie, hlavních postav, popis samotné terapie, účinky atd. Co však je nepředatelné je samotný prožitek. I jako terapeut chodím na kraniosakrální péči pravidelně každý měsíc, každé ošetření je jiné a každé mne vede dál, hlouběji do většího pochopení a opravdové spokojenosti. Jako dávající (terapeut) i jako přijímající se mi zjemňuje vnímání, kterým lze podpořit organismus, aby zahájil proces obnovy a léčení. Je to jak, když si obrušujeme zatvrdlou kůži na patách, jemně, vrstva po vrstvě. Nelze zkusit jednou a čekat, že znova nezhrubne. Stejně jako u zjemňování kůže i kranio péče je něčím, co nás vede k prosvětlování sebe každý den, tak abychom jemnost udrželi.

Prostým jemným dotykem v nejrůznějších místech těla a vnímáním spirálového pohybu, jimž tělo vždy hledá ideální umístění kosti, šlachy či svalu. Povzbuzení hrát si s tímto čistým vyjádřením životní síly se stává způsobem, jak umožnit návrat různých struktur na své správné místo. Když se spirála stane dokonalou, obratel, kost, sval se vrací do své dokonalé pozice. Postupně dokážeme cítit spirálu všude kam namíříme svou pozornost. Spirála se stává se branou k dosažení tělesné blaženosti. Pomocí ní se dostáváme do míst, která stagnují, kde se expanze zastavila a znovu je dokážeme oživit. Zjemněním a zmenšením spirály se můžeme dostat až na buněčnou úroveň a oslovovat tak každou tkáň, každou buňku těla. Rozvolnit jí a umožnit ji nadechnout se a obnovit její funkce.

Miluji rytmy – životní sílu, která prochází tělem a projevuje se jeho jemným rytmickým vnitřním pohybem. Různé rytmy souvisí s různou úrovní vědomí a s různou šíří prostoru v němž naše tělo vibruje. Rytmy oživují středovou linii a pokud svým vnímáním zachytíme to, jak se v ní projevují, podpoříme tím jedinečnost každého z nás a jedinečný způsob, jak se vrátit ke zdraví.

Baví mne jemně se dotýkat těla, dříve, než uložím ruce na tělo fyzické cítím, jak prochází mé dlaně vrstvami těla energetického, které mi umožňuje jemný vstup níže, dál pak přes kůži až k samotným tkáním, u někoho bouří oceán a chvíli trvá, než přes rozbouřenou hladinou najdeme klid hlubin, u někoho je vstupní vrstva pokrytá ledem, čekám, čekám až ledy povolí, okamžik, kdy strach vytvořil staženost a vnější kraniosakrální zamrzlost může mít mnoho důvodů, vědět však potřebuje jen mysl, nám stačí je nechat krustu rozmrzat a nechat plynout a hledat napojení na hluboký Klid.

Pokaždé jiné a pokaždé hojivé…

Děkuji, že mohu být tím, kdo hojí…

 

Více

Od ledna 2024...Jóga v Kole Roka

Krásný den milí přátelé jógy,

blíží se konec roku a s ním ráda bilancuji, co přinesl, co odnesl...

Ráda bych se ohlédla za obdobím delším než jen rok 2023, ale i vlastně druhá polovina roku 2022. Kdy jsem se rozhodla k józe nastoupit ještě do alternativní školky, jako asistent pedagoga. Bylo to velmi výživné období, kdy jsem konečně ve svých 37 letech poznala své limity a svou tělesnou smrtelnost a začala se učit být více v sebelásce nežli pro druhé... Rok a kousek jsem strávila dopoledne prací v úžasném, ač pro mou hypersenzitivní podstatu, náročném prostředí, abych si ve stejné budově vyzvedla své tři děti, doma je nakrmila, odpoledne nasadila taxikářskou čapku, jezdilo se po kroužkách a večer si hojila nervový systém na józe. Každý máme na svém těle kontrolky, že jdeme přes sebe, já ty své občas nějak blbě vidím, zvláštní je, že na druhých je vidím hned :)

 

Více