Intuitivní pohyb - taneční jóga

Intuitivní tanec je způsob fyzické a duševní terapie, která v pohybu nechává prostor pro vlastní vyjádření. Tento styl tance umožňuje naslouchat vnitřnímu volání. Díky flexibilitě těla a svobodnému pohybu si každý může vybrat způsob, jakým dosáhne rovnováhy na úrovni fyzického, energetického i emocionálního těla. Prostřednictvím intuice a smyslů (doteku, hlasu, pohybu…) může tančící zkoumat vjemy, které se během tance vynoří (nejen na fyzické, ale především na duševní úrovni), a které se následně propojí v jeden celek na úrovni vnímání – mysli, těla, emocí, představivosti a duše.

Intuitivní tanec může způsobit náhlý výbuch radosti, štěstí, tvořivosti a spontánního uzdravení…

Tanec vychází z naší podstaty nejhlubšího vědomí. Zboří iluze o nás samých a ucítíme naše pravé Já  a to pomocí „emočního tance“ tedy mostu mezi duší a vědomím. Vydáme se pohybem zpátky ke svým kořenům a navážeme znovu vztah se svým tělem.

I přes náš jednostranný rozvoj materialismu, je třeba naslouchat a věřit svým vlastním pocitům a intuici. Naučíme se je vyjadřovat a myslet sami na sebe.

Používají se jednotlivé techniky – dýchání, dotek, pohyb a hudbu k úplné svobodě. Tanec rozpouští hranice mezi dechem, pohybem a hudbou.

 

Praxí k vědění …

Naše tělo je tvořeno energií, která v nás stále obíhá, bez ní bychom neexistovali. Pod vlivem nesprávného životního stylu (nejen příjmem potravy, stres, ale i špatnou psychohygienou) se vytvářejí energetické bloky, které můžou vést k psychickým a zdravotním obtížím.

Aktivují se samoléčebné procesy a zharmonizuje se tok energií v těle. Jedná se o prastarou terapeutickou metodu, ke které se pojí krátký indiánský příběh:

Nemocní lidé z kmene chodí za místním šamanem, aby je uzdravil. A jeho první otázka?

„Kdy jste přestali tančit a zpívat…?“

 

U intuitivního tance nezáleží, zda umí lidé tančit, jde hlavně o přirozenost pohybu a rytmu. Tělo je prostředkem k tomu, aby si člověk vytvořil vztah k sobě samému, jde o emoční a fyzické začlenění jedince. Člověk se v tuto chvíli odhalí, jaký doopravdy je, jeho pocity vychází z podvědomí, které už nejde dále potlačovat. Je třeba pohyby vnímat, aby byly vedené vnitřním impulsem a aby vycházely z vlastního já.

Na první pohled se může zdát, že taneční terapie je záležitostí pouze zdravých lidí, ale není tomu tak. Může se uplatňovat i u lidí s tělesným postižením, nebo u lidí s poraněním mozku. Také u lidí s kardiovaskulárními chorobami a u lidí, kteří trpí chronickými bolestmi. To vše nám poukazuje na skutečnost, že tanec příznivě působí také na psychiku člověka. Při těchto léčebných procesech se z těla odvádí negativní emoce, lidé dostávají pocit jistoty nad svou fyzickou a psychickou kapacitou a to je nepostradatelné pro vytvoření a udržení si sebeúcty.

Na začátku vytřeseme všechnu tíhu, starosti, strach a vše co k nám nepatří, co není naše. Následuje tanec. Ze začátku není třeba dělat nic, jen nechat své tělo se pohnout, kam ono chce. Není třeba řídit se tím, že teď by se mělo začít tančit, ani rytmem hudby apod. Naopak, dejte si čas a začněte s pohybem až když Vám tělo řekne, kam se chce pohnout. Naslouchejte si, dýchejte. Vnímejte energii, která proudí ze země do těla až k božskému vědomí. V tomto nebeském poli se občerstvěte a nech ho stékat zpět svým tělem zpátky do země. Možná ucítíte ve svém srdci toto mocné spojení. Buďte nástrojem, skrze který proudí veškerá moudrost a zdraví a rozlije se ve Vás pocit blaženosti. Odevzdejte se tanci, dýchejte. V závěrečné fázi už jen pozorujte.

Tančete naplno! Zapomeňte na sebe, na ego tanečníka a staňte se tancem. Pokud už tančíte tak, že pouze tanec zůstane a tanečník zmizí, jednoho dne najednou i tanec zmizí. A tehdy tam bude vědomí. Uvědomění nemůže být nacvičeno. Je třeba vykonat něco jiného jako přípravu a pak k Vám uvědomění přijde. Potřebujete být pro to pouze dosažitelní.

Není nic zázračnějšího pro meditace nežli tanec. Pokud tančíte naplno, pokud tančíte úplně, pak v tom tanci vaše bytí vystoupí z těla. Pokud budete tancovat s intelektem, zůstanete tam, kde jste. Je třeba jít za to. A pak začíná skutečný tanec. Dole dál tančí vaše tělo, nahoře tančíte Vy. Tělo na zemi, Vy v nebi. Tělo v zemitém, Vy v nebeském. Tělo bude tančit tanec hmoty, Vy budete tančit tanec vědomí. Když energie plně proudí, pak zůstaňte stát v klidu, nebo si lehnete. Energie nyní může proudit naplno a volně se pohybovat páteří. Za jemného dechu a v tichosti buďte svědkem vaší blaženosti.

Každý je tanečníkem svého života. Všichni pocházíme z prázdnoty, ve které je všechno. Výběr je na Vás, máte svobodnou vůli. Každý z nás je jedinečný, se svou božskou esencí. Jste obrovsky mocnou bytostí. Nikdo jiný na světě není stejný, jste nenahraditelná a zcela úplná bytost.

Pro koho je lekce určena? Pro všechny bytosti,

  • které si chtějí zvýšit svou životní energii a podpořit tak své zdraví
  • které chtějí lépe porozumět sobě a svému životu
  • které chtějí vytvářet láskyplné prostředí pro sebe a své blízké
  • které se chtějí podporovat, inspirovat, tvořit

 

Co s sebou na lekci? Pití, pohodlné oblečení neomezující v pohybu, hýbeme se naboso nebo v ponožkách, teplou mikinu na závěrečnou meditaci.

 

Lekce intuitivního tance jsou inspirované Gaga Dance Movement, Gaga je pohybová řeč vyvíjená v průběhu let Ohadem Naharinem. Jazyk Gaga v základu vychází z víry v uzdravení, dynamiku a neustále se měnící sílu pohybu.

Gaga je nová cesta ke získání zkušenosti a sebeuvědomění skrze vlastní tělo. Nabízí rámec úkolů vedoucích k jeho poznání a posílení, odlehčuje smyslům a imaginaci, zároveň přidává pružnost, výdrž a agilitu. Gaga umožní odkrýt tělesnou slabost, povzbudí ochablé části, vyjeví skryté bloky a pomůže nám zbavit se jich. Gaga je tréninkem instinktivního a ituitivního pohybu, posiluje vazbu mezi vědomím a nevědomím. Vede nás k prožitku čisté a nekomplikované svobody a potěšení.

V příjemném prostředí, v pohodlném oblečení, za doprovodu hudby. Každý sám za sebe, v napojení na druhé.

“Začneme si více uvědomovat vlastní tvar. Napojíme se na pocit nekonečných možností. Objevujeme další rozměry pohybu; užíváme si když nás svaly pálí; jsme vždy ve střehu; jsme si vědomi vlastní výbušnosti a občas ji použijeme. Měníme své zvyky tím, že nacházíme nové. Jdeme za hranici toho, co je nám vlastní. Umíme být v klidu a velmi přítomní zároveň. Říkám tanečníkům: poslouchej své tělo, než mu nařídíš, co má udělat” - Ohad Naharin


Malá ukázka:

Gaga with Ohad Naharin (youtube.com)

Gaga/people Online Class with Rachael Osborne (youtube.com)

 

Čas:

STŘEDA             

  • 16,30 - 17,30 

Místo: ulice Lomená 45 v Mostě /budova Amavet, bývalá MŠ/

 

Na lekce je nutné se objednat, lekce jsou kapacitně omezeny. Objednání je možné přes formulář v záložce kontakty, přes email veronika@yogaja.cz či telefon 725 033 097

Pokud nebudete moci na lekci přijít, prosím o včasné zrušení formou sms či telefonicky, ať můžeme dát možnost náhradníkům. V případě neodhlášení 100% storno poplatek. Děkuji za pochopení.