Projekt Mantra

 

Projekt mantra je dalším střípkem krásné jógové mozaiky, pokud Babajiho Pozdrav Slunci opečovává zejména tělo, tak Projekt mantra můžeme vnímat jako hlavního pečovatele o naší mysl, vede pozornost od mysli k srdci. Když jsem poprvé tímto projektem prošla, mým největším přáním bylo ho předávat dál, aby i ostatní měli možnost prožít účinek této jednoduché, ale tak hluboké techniky. 

Bylo mi dáno požehnání mým učitelem tuto metodu šířit dál a já mám velkou radost!

První projekt mantra bych ráda rozjela v září, jedná se o domácí praxi, k instruktáži bude stačit jen se sejít na krátký čas, kde Vám vše potřebné povím.

 

Mantra Project

Japa znamená neustálé opakování Božího Jména.
Boží Jméno je neomezená kosmická Láska. Krásné je, že tato neomezená láska může vstoupit do našeho omezeného já.

Pokaždé, když vyslovíme Boží Jméno, neomezený Bůh vstupuje do naší omezenosti.

Den za dnem nás bude Jeho nespoutaná láska obklopovat a jakmile uvidíme, uslyšíme, nebo zazpíváme Jeho Jméno, povede nás blíže k Božství. Probudí se v nás pravda, že Bůh je nám blíže než náš vlastní dech.
Jak je to možné? Jak může omezená mysl vnímat neomezeného Pána? Sama nemůže, ale prostřednictvím Boží milosti, díky milosti gurua může. Protože je to samotný Pán, který nám prostřednictvím gurua dává své Boží Jméno, ve kterém je sám plně obsažen. Jen kvůli nám na sebe bere podobu slova, abychom Ho byli schopni vnímat.

Recitujeme Jméno Boží, protože to Boha těší.

Milost Gurua (guru kripa) je na duchovní cestě nezbytně nutná, protože díky Jeho milosti nacházíme spojení s láskou neomezeného Božství. Stejně tak důležité je být zasvěcený guruem do Božího Jména, protože pak je odemčen plný potenciál mantry. Bez zasvěcení dostáváme část požehnání, ale plný potenciál se zcela neprojeví.
Boží Jméno je jako oceán. Abychom objevili krásu oceánu, musíme se ponořit do hloubky. Abychom se ponořili hluboko do Božího Jména, vše, co musíme udělat, je recitovat vědomě. To odvede naši pozornost zvenčí a pomůže nám dosáhnout radosti uvnitř nás samých, kde můžeme zažít Lásku Boží přítomnosti a blaženosti.
Paramahamsa Vishwananda řekl:

„Kdyby se lidé jen těšili z mé přítomnosti, dostali by všechno.“ Také řekl: „Nemyslete – prociťujte.“

 

PROČ EXISTUJE MANTRA PROJECT?

Mantra Project existuje, aby nám pomohl vytyčit společný cíl, díky němuž zažijeme odříkávání posvátné mantry:

oṁ namo nārāyaṇāya

Odříkávání této mantry vyjadřuje náš jedinečný osobní láskyplný vztah s Bohem.

Recitovat můžeme třemi způsoby:

  • Nahlas
  • Šeptem
  • V duchu

Nejúčinnější způsob recitace je v duchu. Recitace šeptem je méně učinná a nejméně účinná je recitace nahlas. Za zmínku stojí, že odříkávání Božího Jména je prospěšné také pro životní prostředí, protože Božímu Jménu mohou naslouchat i ostatní bytosti a příroda

 

 

40ti DENNÍ PLÁN RECITOVÁNÍ BOŽÍHO JMÉNA

Kvalita má přednost před kvantitou. Je důležité, abychom kladli důraz na kvalitu před kvantitou. Podstatou recitování je dělat to s pozorností a oddaností upřenou na Pána, nejde o to odříkat mantru co nejvíce krát. Recitování Božího Jména v nás probouzí neomezenou vesmírnou Lásku.

Harmonogram:

  • Během prvních deseti dnů se recituje celkem 15 minut
  • Během 2. deseti dnů se recituje celkem 30 minut
  • Během 3. deseti dnů se recituje celkem 45 minut
  • Během 4. deseti dnů se recituje celkem 60 minut

Tato časová posloupnost je ideální, ale nemusí to být přesně tento počet minut. Neexistuje žádné maximální omezení, jak dlouho můžeme mantru odříkávat. Můžeme si dovolit recitovat delší dobu, ale nelze v rámci tohoto projektu odříkávat kratší dobu. Pro začátečníky, kteří mohou být trochu neukotvení, je lepší držet se zde uvedených časů a nesnažit se být příliš ambiciózní.

Výše uvedený rozvrh ukazuje celkové časy pro každodenní cvičení. Můžeme si je rozdělit v průběhu dne, do své denní rutiny. Například 15 minut můžeme rozložit do tří pětiminutových sérií.
V průběhu Mantra Projectu  doporučujeme pro odříkávání dodržovat stejný časový rozvrh každý den. Nejvhodnější je sednout si na klidné místo a plně se věnovat recitaci. Můžeme ovšem recitovat i během jiných činností. Například: pod sprchou, při cestě do práce, při vaření nebo na procházce. Příležitostí, kdy můžeme zpívat, je mnoho. Důležité je, abychom se soustředili na mantru a co nejméně se rozptylovali vnějšími vlivy.

Pokud jsme v daný den nedosáhli potřebného času, řekněme, že jsme místo 30 minut zpívali jen 25, je to výjimečně v pořádku. Pokud jsme však vynechali celý den, začínáme znovu od prvního dne. Při praktikování Mantra Projectu je důležitá upřímnost sama k sobě.