Bachovy květové esence

Co jsou Bachovy květové esence a jak fungují

Bachovy esence, také známé jako Bachovky, jsou dílem Dr. Eduarda Bacha. Jedná se o soubor výtažků z 38 květů rostlin a stromů. Esence pomáhají zvládat nejrůznější negativní emoce, harmonizovat mysl, a tím i nastartovat přirozenou obranyschopnost organismu. Díky Bachovým esencím získáte odstup od akutních problémů, uvidíte situaci v celém kontextu, budete otevřenější a zvládnete lépe čelit negativním vlivům.

Dr. Eduard Bach byl přesvědčen, že každý člověk má v životě určení nebo úkol a květové esence ho na této cestě mohou podpořit. Když tuto vnitřní a vnější úlohu nenaplňujeme, mohou vznikat psychická nebo tělesná onemocnění či jiné těžké životní situace. Originální květové esence pomáhají znovu nastolit soulad těla, duše a ducha a ukazují cestu, jak žít v harmonii s vlastním Já.

Květové esence současně uvolňují zablokovanou životní energii, kterou znovu rozpohybují, čímž posilují schopnost obrany proti škodlivým vnějším vlivům. Nezáleží na tom, jestli energii zablokoval nezpracovaný problém, starosti, strachy nebo bolesti z minulosti.

Nečekejte, že květové esence mávnutím kouzelného proutku odstraní psychické a tělesné symptomy, se kterými se potýkáte. Slouží jako pomocný most, díky kterému překlenete náročné období.

 

 

Jakým způsobem a jak dlouho Bachovy esence užívat

Bachovy esence ovlivňují emoce, působí tedy jemně. Nečekejte, že jejich účinky pocítíte okamžitě. Takový efekt umožňuje pouze RESCUE směs, která je ovšem určená výhradně pro akutní stavy nouze.

Při užívání květových esencí se účinky projevují postupně. Průběh terapie připomíná spíš výstup na vrchol hory než závody formulí. Pěkně krok za krokem, pomalu, ale jistě.

Stanovit předem, jak dlouho je potřeba Bachovy esence užívat, není možné. Dá se však přibližně říct, že čím déle trval problém, tím déle bude trvat, než se harmonie obnoví. Pokud chcete řešit problém starý tři měsíce, pravděpodobně bude stačit jedna lahvička, maximálně dvě a pak už jen RESCUE směs pro případ nouze. Pokud jste se ale rozhodli skoncovat s mnohaletými problémy, nečekejte, že jedna lahvička vše vyřeší.

Základním předpokladem úspěšné terapie je vaše upřímnost při konzultaci. Když mi přesně a dopodrobna neřeknete, co vás trápí, nedokážu vybrat správnou kombinaci esencí na vaše potíže. Zvažte, jestli chcete své problémy dál tajit, nebo jestli se pustíme do jejich postupného odstraňování.

Délku terapie si určujete sami. Vy máte v rukou odpovědnost za svůj stav a vy rozhodujete, jestli máte zájem o další lahvičku.

Netrpělivost jako překážka

Užívání Bachových esencí je proces, který se nedá urychlit. Připravte se na to. Netrpěliví lidé čekají zázraky na počkání, a když se během pár dní nedostaví hmatatelné výsledky, odloží zklamaně lahvičku s pocitem, že to nefunguje.

Zodpovědný a zkušený praktik klientovi vždy vysvětlí, že esence je třeba užívat minimálně 4 až 6 týdnů. Teprve poté začnete pociťovat změny.

 

Kolik konzultace stojí?

To záleží na tom, jestli už jsme spolu pracovaly a jestli přicházíte sám/sama, nebo s dítětem.

Výběr Bachových esencí na míru provádím na základě důkladného diagnostického rozhovoru. Bez něj není možné přesně určit příčinu problémů, jejich souvislosti ani vhodné esence.

Důkladná konzultace je nutná na začátku spolupráce, nebo když začínáme řešit po delší době nový problém. Pokud jste dobral/a lahvičku, ale chcete pokračovat se stejnou směsí, není konzultace nutná.

Často se na mě obracejí maminky, které chtějí pomoct svým dětem. V takových případech doporučuju provést diagnostiku obou, protože potíže malých dětí často zrcadlí něco ze života matky.

Konzultace je možná osobní nebo po emailu.

 

Jednotlivec a poprvé

800,- Kč

obsahuje konzultaci,
lahvičku na míru


Přicházím s dítětem

1200,- Kč

obsahuje 2x konzultaci,
2x lahvičku na míru


Přicházím pro další lahvičku

400,- Kč

obsahuje lahvičku dle vašich požadavků, nebo opakovací lahvičku


Bachovy esence může užívat každý

Bachovy květové esence nemají žádné vedlejší účinky, nejsou návykové, nehrozí u nich předávkování. Pouze ze začátku může dojít podobně jako v homeopatii k přechodnému zintenzivnění symptomů. Jsou naprosto bezpečné a mohou je užívat těhotné ženy, miminka, malé děti, staří i vážně nemocní lidé. Používají se úspěšně i u zvířat např. při agresivním chování, po prodělaném stresu, chirurgickém zákroku, a u rostlin a stromů při přesazování, stěhování, roubování, napadení škůdci, apod.


Užívání Bachových esencí - lahvička na míru

Lahvička na míru obsahuje max. 7 esencí, které se kombinují dle potřeby klienta na míru.
Užívací lahvička = lahvička s namíchanými esencemi dle konzultace, či vašeho výběru. 
Určená k již k přímému užití.
Lahvička je o obsahu 30ml.

Užívají se 4x denně 4 kapky vnitřně a namíchaná užívací lahvička vám vydrží zhruba 3-4 týdny.

 

 

Jedná se pouze o základní popis toho, s čím vám esence mohou pomoci. 
Podrobné informace k esencím a jejich účinkům vám ráda poskytnu v rámci konzultace.

 

1-2
1 - Agrimony - Řepík lékařský

člověk se pokouší ukrýt trýznivé myšlenky a vnitřní neklid za fasádou bezstarostnosti a veselosti, dělá všechno možné pro klid a mír, chce udělat dobrý dojem

2
2 - Aspen - Topol osika
nejasné, neurčité úzkosti, nevysvětlitelné obavy a předtuchy, nervozita, noční můry, tajné obavy z hrozícího neštěstí, strach z pronásledování, z neviditelné moci, pověrčivost


3
3 - Beech - Buk lesní 
kritický, arogantní, netolerantní k ostatním, odsuzuje druhé bez snahy o pochopení, pouze on má pravdu. Chybí soucit a porozumění s ostatními, vidí jen jejich slabosti. Dělá narážky na gesta a jazykové zvyklosti druhých.

4
4 - Centaury - Zeměžluč lékařská
neumí říct ne, je pasivní, plachý,  chová se podřízeně, neumí požádat o pomoc, má slabou vůli. Jeho dobromyslost je často zneužívána, dělá druhým otroka. Má přehnané reakce na přání jiných, bývá bledý a bez energie, rychle se unaví

5
5 - Cerato - Rožec
nedostatečná důvěra ve vlastní názor, nerozhodnost, pochybnosti o svém rozhodnutí, radí se stále s druhými, nevěří své intuici, hledá potvrzení u autorit, napodobuje druhé lidi

6
6 - Cherry Plum - Slíva třešňová
strach před vnitřním uvolněním, strach ze ztráty sebekontroly a ze ztráty rozumu, strach z projevu divokého temperamentu, cítí se duševně extrémně napěchovaný, propadá zoufalství, hysterii, zuřivosti nebo agresivitě

7
7 - Chestnut Bud - Poupě jírovce, koňského kaštanu
Člověk opakuje stále stejné chyby (stejní partneři, zaměstnání, potíže, dohady, úrazy..) Ještě nezpracoval své zkušenosti a nepoučil se z nich, hned se vrhá do dalších. Své zkušenosti nevyužívá

8
8 - Chicory - Čekanka obecná
majetnické sklony a vlastnické chování, manipulace s lidmi, dogmatická a přehnaně kritická osobnost, chce mít své blízké stále u sebe, přehnané vměšování, očekává od svého okolí přehnanou pozornost

9
9 - Clematis - Bílá lesní réva
Denní snílek, fantasta, myšlenkami je stále někde jinde, nejeví zájem o okolní dění, je duchem nepřítomný, žije v budoucnosti, bývá zamyšlený, snadno usíná a dlouho spí, bývá bledý, mívá studené nohy a ruce

10
10 - Crab Apple - Plané jablko
člověk se cítí zevnitř i zvenčí nečistý, poskvrněný, špinavý, infikovaný. Puntičkář. Nenávist k vlastní osobě, stydí se za svůj vzhled.  Může, ale nemusí být posedlý pořádkem, mytím rukou, bojí se bakterií. Tato esence je čistící, podává se v pubertě a také při problémech se sebeláskou.

11
11 - Elm - Jilm
člověk má přechodný pocit, že nezvládne svůj úkol, nedorostl své úloze nebo své zodpovědnosti. Pocity zodpovědnosti, která vyčerpává. Pochybuje o svých schopnostech, cítí se zavalený prací a úkoly, neví, kde začít

12
12 - Gentian - Hořec nahořklý
předem skeptický, pesimistický, pochybovačný, malomyslný, rychle ztrácí odvahu. Téměř vychutnává svůj pesimismus. Přepadá ho lehká sklíčenost a mírné deprese. Věci se nedaří jak mají.

13
13 - Gorse - Hlodaš evropský
velká beznaděj, zklamání a pesimismus, vzdání se, pocit, že už nic nemá cenu, že se s tím nedá už nic dělat, rezignace, stagnace, vnitřní únava, například po mnoha neúspěšných terapiích

14
14 - Heather - Skotský vřes
člověk zabývající se plně sám sebou, potřebuje stále publikum, nechce být sám, mluví jenom o sobě, nechce dávat, jen brát, je bez empatie, chová se jako malé dítě, neustále vyžadující pozornost

15
15 - Holly - Cesmína ostrolistá
žárlivost, nedůvěra, hněv a nenávist, pocity závisti na všech úrovních, vztek, zášť, schází schopnost milovat, škodolibost, pomstychtivost, podezřívavost, vnitřně druhé ponižuje

16
16 - Honeysuckle - Zimolez kozí list
touha a lítost po minulém, nežije v přítomnosti, ale v minulosti a vzpomínkách, nostalgie, stesk, podává se při ztrátě blízké osoby a dětem, kterým se stýská.

17
17 - Hornbeam - Habr obecný
únava, mentální vyčerpání, chybí elán a potěšení, člověk má pocit že nezvládne denní povinnosti (bez stimulantů), stav jako po opití, tlak v očích, ráno vstává unavený a bez síly

18
18 - Impatiens - Netýkavka žlázonosná
popudlivost, podrážděnost, netrpělivost, přestřelující a překotné  reakce, nervozita, člověk rychle mluví a přemýšlí, vadí mu pomalost ostatních, popohání druhé ke spěchu, cítí vysoký vnitřní tlak


19
19 - Larch - Modřín opadavý
nedostatek sebedůvěry, komplex méněcennosti, malé sebevědomí, předem očekává neúspěch, váhavý, pasivní, cítí se neužitečný a impotentní, snadno podléhá ostatním

20
20 - Mimulus - Kejklířka skvrnitá
specifické strachy ze známých věcí, které se dají pojmenovat – ze smrti, nemoci, zkoušky, chudoby, ztráty zaměstnání, před světem apod. Koktavost, červenání se, plachost zdrženlivost

21
21 - Mustard - Hořčice polní
hluboký smutek bez zjevných důvodů přichází a odchází náhle a bez příčiny, člověk propadá melancholii a depresi, která nejde setřást, je introvertní, uzavřený v ulitě smutku, zasmušilý


22
22 - Oak - Dub letní
Vyčerpaný a sražený bojovník, co se přesto nevzdá a bojuje dále, silný pocit odpovědnosti jej nutí zdolávat překážky, ale pak  přichází sklíčenost a vyčerpanost. Neodpočívá, přehlíží únavu nebo nemoc

23
23 - Olive - Oliva
Extrémní únava těla i ducha, úplné vyčerpání, po dlouhé práci či nemoci, přetažením nemůže usnout, „je toho na člověka moc“, bylo spotřebováno mnoho energie

24
24 - Pine - Borovice lesní
sebeobviňování, neustálé výčitky svědomí a pocity viny, stále se omlouvá – i za chyby druhých, sklíčenost, nesmělost, cítí se nehodnotný, méněcenný, říká:  "promiň že jsem se narodil"


25
25 - Red Chestnut - Červený kaštan
přehnaná starostlivost a obavy o druhé (o děti, partnera..) člověk si představuje, co všechno zlého se mohlo přihodit, spoluprožívá život někoho jiného

26
26 - Rock Rose - Devaterník penízkovitý
Krajně akutní stavy strachu, vypjaté pocity paniky a hrůzy,  pocit bezmoci, člověk hrůzou znehybní, těžké noční můry, pocit kamene na solaru
 

27
27 - Rock Water - Voda z léčivých pramenů
člověk je na sebe příliš tvrdý, touží po dokonalosti, snaha o perfektnost, asketismus, chybně chápaná spiritualita, násilně se snaží o vyšší duchovní  vývoj, v tuhém pronásledování určitých ideálů jsou ostatní osobní potřeby potlačovány

28
28 - Scleranthus - Chmerek roční
nerozhodný, těkavý, vnitřně nevyrovnaný, nekoncentrovaný, váhavý, mívá výkyvy nálad (pláč-smích), cestovní nemoci, působí nespolehlivě, často mění názory

29
29 - Star Of Bethlehem - Snědek okoličnatý
zažil tělesný či duševní šok, lhostejno, udál-li se před chvílí, nebo v minulosti –  trauma, nehody, rozvod, smrt, vyděšení, špatná zpráva, hádka.. Má zastřený hlas, ztrátu vnímání


30
30 - Sweet Chestnut - Jedlý kaštan
nejhlubší zoufalství, extrémní mentální úzkost, hluboká beznaděj, člověk nevidí světýlko v tunelu, má pocit, že už dosáhl hranice toho, co může snést, neví jak dál, prožívá "temnou noc duše"


31
31 - Vervain - Sporýš lékařský
snaží se pokaždé prosadit, i když to přesahuje jeho síly, prchlivý až fanatický, má pevné zásady, chce předělat svět, přílišná horlivost, chce druhé donutit ke štěstí

32
32 - Vine - Vinná réva
silná ctižádost a vůle dominovat mezi ostatními, tyran, despota, poroučí, nediskutuje – má vždy pravdu, krajně sebejistý, vnucuje druhým svou vůli
 

33
33 - Walnut - Vlašský ořech
přechodný pocit nejistoty, znejistění, ovlivnitelnost a kolísavost v rozhodujících fázích nového začátku v životě, neumí se vymanit z vlivu silné osobnosti,  podává se při důležitých změnách v životě, v těhotenství, v pubertě, při stěhování, při rozvodu, nástup do školy/školky

34
34 - Water Violet - Žebratka bahenní
Hrdé stáhnutí se do ústraní, vnitřní rezervovanost, pocit izolované převahy, pyšné držení se stranou, nedosažitelnost, povýšenost, dává přednost samotě,  pláče zřídka. Také druhou stranou mince je, že máme potíž mluvit s kolegy, cizími lidmi. Pomůže nám v komunikaci a seznamování.

35
35 - White Chestnut - Bílý kaštan
Myšlenky krouží neúnavně hlavou, člověk se jich nemůže zbavit, vnitřní samomluva, dohady, dialogy, nemůže kvůli tomu usnout

36
36 - Wild Oat - Sveřep větevnatý
Nejasnost ohledně životní cesty, neurčitost v představách o cíli, nespokojenost, protože člověk nenachází své poslání a směr,nevyčerpal svůj  talent a schopnosti


37
37 - Wild Rose - Planá šípková růže
Nezúčastněnost, apatie, rezignace, vnitřní kapitulace a prázdnota, ztráta radosti ze života, ochablost, člověk má monotónní hlas, poddává se osudu


38
38 - Willow - Vrba žlutá
zatrpklost, zahořklost, vnitřní hněv, sebelítost, člověk je pesimista, cítí se jako „oběť osudu“, nepřeje druhým štěstí, říká: „proč zrovna já“, necítí se nikdy vinen, samozřejmě přijímá od druhých  pomoc


39
39 - Rescue Remedy - Krizová esence
„Kapky první pomoci“. Směs z 6., 9., 18., 26. a 29. esence. Po hrůze a šokujících zážitcích. Před rozčilujícími a napjatými situacemi.