Články

TĚLO – MYSL – DUŠE A JÓGA

Je to omílané snad ve všech náboženství, esoterických knihách…taky v józe, chápu tyto pojmy. Ale nyní mám pocit, že vnímám souvislosti hlouběji.

Jsme MY, rozsáhlá veliká bytost, multidimenzionální, přesahující hranice prostoru a času, naše duše je nesmrtelná. 

JÁ = MÁ ČISTÁ PODSTATA = DUŠE

DUŠE = STŘÍPEK JEDNOTY/BOHA, ZE KTERÉ VŠE VZNIKLO

Pokud toto čtete, znamená to, že jste si jako duše na čas rozhodli obléci lidské tělo a zakusit skrze prožitek/lidské smysly chuť života na Zemi.

TĚLO je propojené s MYSLÍ a MYSLI s DUŠÍ.

DUŠE komunikuje s tělem prostřednictví MYSLI/MYŠLENÍ.

Cestou kudy vedou informace z TĚLA do MYSLI, jsou smyslové organy a jejich sroty/nádí/kanály.

MYSL na základě informací ze smyslových orgánů vytváří obrazy = z roviny těla.

MYSL vytváří obrazy i z vnitřní cesty = z roviny duše.

MYSL je „střed“ uložiště informací jak z venku /cesta od smyslových orgánů/ tak zevnitř, od naší DUŠE.

A najednou to vše dává hluboký smysl, vše co jsem kdy četla, se slévá do tak JEDNO-DUCHÉ  podstaty.

 

Celé naše tělo lze považovat za kanál naší mysli vedoucím od a do smyslových orgánů.

Co takhle jít hlouběji a vidět svou mysl, jako chirurg?

Anatomie naší mysli

Své srdce (duchovní i fyzické) lze vnímat jako centrum našeho vědomí a jako sídlo mysli

Duše (v ajurvédě a józe nazvanou átmán) lze vidět jako čisté vědomí, vnitřní Já, Bůh v nás, který zvyšuje svou hustotu a výsledkem je hmota, která tvoří tělo, mysl a smyslové orgány.

Vnitřní aspekty mysli:

a)      Buddhi je vnitřní moudrostí, kosmickou inteligencí, která nás vede zpět k základní pravdě, k lásce, ke své duši, vede nás zpět k Brahma.

b)      Čitta je skladiště zážitků /vč.minulých životů/, naše mysl nasává zážitky skrze smyslové orgány a ukládá je v čittě a ty fungují jako takové brýle, kterými se díváme na svět.

Čitta nádí/kanál vede prožitky ven a tvoří se aspekt Manas, kanál vede zážitky i dovnitř a tvoří se aspekt Buddhi

c)       Manas – jde o všeobecnou schopnost přemýšlet, to je to naše šupličkování informací, škatulkování, nálepkování, organizování. Pokud jsme příliš fixováni na tento aspekt naší mysli, naše vědomí se až příliš připoutává k materiální existenci.

d)      Ahamkára/Ego – je nutné představovat? Tento aspekt naší mysli je silný, pokud se s ním příliš ztotožníme, snadno zapomeneme na sebe skrze Budhhi. Ego je naprosté ztotožňování s hmotnými aspekty.

 „Mám Volvo = jsem mocný“ Ono je něco jiného mít Volvo kvůli tomu, že je to kvalitní a bezpečné auto, do kterého se vejde rodina, než mít Volvo proto, že mi dává pocit síly, moci pro vnější svět.

Ego nás odděluje.

Ale Ego je jedním ze čtyř aspektů naši mysli, není nikde bokem, je tam. Bez zdravého ega bychom v hmotné realitě nepřežili. Ego nezatracujme. Milujme ho, ale kontrolujme. Pozorujme sami sebe, abychom vnímali rovnováhu mezi všemi aspekty naší mysli.

Tak to bylo ke „struktuře“, to je to škatulkování. Ale já ho občas potřebuji, potřebuji znát jména a význam pojmů, i těch „duchovních“, protože pak je vše pro mne jasnější, má to v naší 3D realitě ten obraz pro mou mysl. Až si budu létat někde v multidimenzionálním prostoru, škatulky se rozpustí.

Miluju hru se svou myslí, je pro mne MOSTEM mezi TĚLEM a DUŠÍ. Hlavní nástrojem mysli je mé dýchání a obrazy/imaginace.

Když pracuji s myslí, jsem blíže své duši.

Když jsem v józe, vnímám v těle dech, slaďuji pohyb s dechem, nástrojem mysli, takže prožitek z těla je vědomý = propojený s myslí = propojený s duší. Jóga mne učí vnímat tělo v hlubší souvislosti, není to jen hromada svalů, kostí a orgánů, ale „vidím“ ho zevnitř, svaly, kosti, klouby, orgány i energie.

Jóga je pro mne cestou k propojení TĚLA a DUŠE skrze MYSL,  její hlavní nástroj DECH.

Tato věta nebo podobná věta kdysi dávno pro mne hezky zněla, mám dojem, že jsem ji kdysi podobnou někde četla jako definici jógy, znělo to fajn. Ale nyní zatím je můj prožitek a já už vím, co je tím myšleno, co je zatím a ráda bych tuto zkušenost předala dál. Proto ráda cvičím ve skupině lidí, nepředcvičuji, nechci být stavěna do role lektora, chci jen cvičit s lidmi a společně na určité úrovni toto vše vědět a cítit.

A jak to vše uvést do praxe? Ono je totiž fajn, když vám je 3x týdně na józe, nebo večer v meditaci BLAŽENĚ, ale život je život a většina z nás tu nemá takové poslání, že bude jen meditovat a užívat pocitu jednoty, úkolem většina z nás je toto poznání prožít v běžném životě, PRODUŠEVNIT OBYČEJNÝ ŽIVOT. Proto tu jsem, naprosté lásky si užíváme mimo tělo, ale nyní jsme tělo oblékli tak si to tady pořádně užijme a prožijme. 

o praxi v dalším článku...
Jak po-užít mysl při nepohodlí a nemoci

Zpět