Články

Kraniosakrální terapie – Spokojenost jako důsledek obnovení přirozeného toku Života v nás

Kraniosakrální terapie – Spokojenost jako důsledek obnovení přirozeného toku Života v nás

Jemnost, naslouchání a vytvoření prostoru jsou pro mne slova, která první padají na mysl, když se mne někdo zeptá: „Co je to ta kraniosakrální terapie?“

I u mne na webu (https://yogaja.cz/kraniosakralni-terapie.html) najdete velmi všeobsahující vysvětlení, včetně historie, hlavních postav, popis samotné terapie, účinky atd. Co však je nepředatelné je samotný prožitek. I jako terapeut chodím na kraniosakrální péči pravidelně každý měsíc, každé ošetření je jiné a každé mne vede dál, hlouběji do většího pochopení a opravdové spokojenosti. Jako dávající (terapeut) i jako přijímající se mi zjemňuje vnímání, kterým lze podpořit organismus, aby zahájil proces obnovy a léčení. Je to jak, když si obrušujeme zatvrdlou kůži na patách, jemně, vrstva po vrstvě. Nelze zkusit jednou a čekat, že znova nezhrubne. Stejně jako u zjemňování kůže i kranio péče je něčím, co nás vede k prosvětlování sebe každý den, tak abychom jemnost udrželi.

Prostým jemným dotykem v nejrůznějších místech těla a vnímáním spirálového pohybu, jimž tělo vždy hledá ideální umístění kosti, šlachy či svalu. Povzbuzení hrát si s tímto čistým vyjádřením životní síly se stává způsobem, jak umožnit návrat různých struktur na své správné místo. Když se spirála stane dokonalou, obratel, kost, sval se vrací do své dokonalé pozice. Postupně dokážeme cítit spirálu všude kam namíříme svou pozornost. Spirála se stává se branou k dosažení tělesné blaženosti. Pomocí ní se dostáváme do míst, která stagnují, kde se expanze zastavila a znovu je dokážeme oživit. Zjemněním a zmenšením spirály se můžeme dostat až na buněčnou úroveň a oslovovat tak každou tkáň, každou buňku těla. Rozvolnit jí a umožnit ji nadechnout se a obnovit její funkce.

Miluji rytmy – životní sílu, která prochází tělem a projevuje se jeho jemným rytmickým vnitřním pohybem. Různé rytmy souvisí s různou úrovní vědomí a s různou šíří prostoru v němž naše tělo vibruje. Rytmy oživují středovou linii a pokud svým vnímáním zachytíme to, jak se v ní projevují, podpoříme tím jedinečnost každého z nás a jedinečný způsob, jak se vrátit ke zdraví.

Baví mne jemně se dotýkat těla, dříve, než uložím ruce na tělo fyzické cítím, jak prochází mé dlaně vrstvami těla energetického, které mi umožňuje jemný vstup níže, dál pak přes kůži až k samotným tkáním, u někoho bouří oceán a chvíli trvá, než přes rozbouřenou hladinou najdeme klid hlubin, u někoho je vstupní vrstva pokrytá ledem, čekám, čekám až ledy povolí, okamžik, kdy strach vytvořil staženost a vnější kraniosakrální zamrzlost může mít mnoho důvodů, vědět však potřebuje jen mysl, nám stačí je nechat krustu rozmrzat a nechat plynout a hledat napojení na hluboký Klid.

Pokaždé jiné a pokaždé hojivé…

Děkuji, že mohu být tím, kdo hojí…

 

Zpět