Články

Jak můžeme vidět Sebe?

Jak mužeme vidět Sebe?
Představme se vůz tažený koňmi, vzadu sedí osoba, před ní řidič/vozka, ten drží oprate vedoucí ke koním.
Ten, kdo se veze je naše Duše, řidič je naše Moudrost/inteligence, oprate jsou naší Myslí a koně naše Smysly, skrze něco vnímáme vnější svět.
Duše si buď jízdu užívá nebo také ne, záleží jak užíváme svou moudrost, jak skrze inteligenci, vůli a sebereflexi umí mít pod kontrolou naší mysl, držet oprate, aby smysly směřovali správných směrem, aby nás vedli po cestě, jež jsme si vybrali.
Vnimejme kam směřujeme smysly, kam naše pozornost kráčí...

Zpět