Články

Jivamukti jógy a další učení se

Jsem člověk absorbující, opravdu ráda se učím a zejména to co mne baví, ať už z knih nebo z kurzů a seminářů. Občas se potýkám s myšlenkou, že po narození dětí už toho absorbování není tolik, kolik by si má perfekcionistická mysl přála a v tu chvíli si znovu ráda připomenu posledních 8 let, nejen jako čas největších změn v sebepoznání prostřednictvím třech těhotenství, porodů a vědomé péče o děti, ale i právě z pohledu studia.

Pravda s dětmi už jsem si hodně musela vybírat, kam svůj čas vložím, a proto věřím, že to vždy sedlo jak prdka na hrnec, nebylo v tom takové to bezmyšlenkovité hopsání z kurzu na kurz, z oboru na obor, každé své studijní rozhodnutí jsem si musela dobře rozmyslet a také konzultovat se zbytkem rodiny a vzniklou možnost se vzdělávat a posouvat jsem díky tomu považovala za opravdový dar a byla jsem za tu možnost vděčná!

Na webu Yogaja v části O Yogaja je drobné tlačítko „Pro absolvované kurzy klikni“, je to sekce spíše pro mne, tak abych nezapomněla, do čeho jsem vložila svou energii a čas, tak abych si právě připomněla, kolik mi bylo dáno toho studovat, dovolit si prožít pocit vděčnosti. Vím, že člověk je tím co předává a né tím, kolik se toho naučil někde na kurzech, proto to tlačítko je tako skryté, pokorné a skromné.

Dnes jsem četla nádherný citát – „Práce je viditelná část Lásky“ – a já jsem vděčná, že mohu pracovat i pečovat vědomě o děti, že nejsem nucena je ve třech letech odložit do instituce, se kterou naše rodina nesouzní, ale že mi je dáno prožívat dvě cesty, které jsou prostě Mé.

Jóga tu už je hodně dlouho, už i před tím než přišly děti na svět. S jejich narozením jsem objevila Theosofii – Antroposofii Rudolfa Steinera a z ní vycházející waldorfskou pedagogiku a ta se stala mou druhou nohou vedle jógy. Velmi dlouho to bylo jen prostřednictvím knih a pokusu o její žití v naší rodině, poslední dobou jsem však nadšeným svědkem toho, že si mne waldorf volá blíže a já ráda odpovídám, tleskám a jásám, neb tam jsem doma! Okolnosti, které můžeme nazvat corona krize mi přinesly více, než vzaly, jsem zřejmě jedna z mála. Bylo mi umožněno vstoupit do waldorfského systému vzdělávání, nasávat, absorbovat, pozorovat a být zároveň se svými dětmi! Sledovat je v procesu „učím se“. A jak to tak bývá, když člověk otevře další okno, tak s ním něco svěžího přijde a vše se začalo ukazovat jako perfektní, ač by se jeden lekl, zda to není podezřelé.

Covid mi přinesl možnost studovat, aniž bych musela jezdit do školy, aniž bych musela odkládat děti, online výuka pro asistenty pedagogů byla jasná volba a já netušila, jak moc mne bude bavit. Možnost studovat waldorfské téma online nelze a má to své důvody, ale věřím, že od září již budou obory otevřené a já budu moct prožívat to co jsem zatím jen četla a žila se svými dětmi, tak abych mohla předávat i dětem ve waldorfské škol(c)e.

Do září však času dost a má neposedná mysl se cítí velmi nezaměstnaná, najednou mi říká: „tak ty takhle tolik toho věnuješ této cestě a co tvá jóga?“

Již delší čas jsem nenarazila na studium ve směru jógy, které bych vnímala, že mne obohatí, inspirace spíše přichází s knih, z vlastní praxe a praxe s Vámi. Z pohledu ásánové části jógy vlastně jsem v ČR nenašla už nic, tak jsem poslední 3 roky čerpala a procházela semináře a kurzy u Bhakti Marga Academy v Německu, v ašrámu mého učitele. Je to však cesta čisté bhakti jógy – oddanosti a lásky k Bohu, je to řekněme hodně standartním hinduismu se všemi rituály. Pro mou sadhanu – praxi ideální, ale pro praxi s Vámi toho toliko není – to jsem se domnívala, ale až nyní vidím, kolika věcmi lze obohatit naši jógovou praxi, ať už je to hra a zpěv na harmonium, malování Srí Yantry, zpěv Om Chantingu, Babajiho Pozdrav Slunce, mantrovaní – vše jsem se snažila do našich setkání vložit a naše jóga se proměňovala. Až tak, že se harmonium a mantry staly běžnou součástí hatha jógy, ale je to stále hatha jóga? Dogmatik by ji už tak nenazval.

Byla mi dáno možnost lépe poznat jednu jogínku z Prahy, věřím, že mnozí jí znáte, je to žena výjimečného funkčního lékaře, zakladatelka jóga studia, spisovatelka a maminka a hlavně velká propagátorka jógové cesty Jivamukti jóga. S pravdou ven, když jsem o tom četla před lety poprvé, říkala jsem si „jasně, zase další styl jógy“ a tuto kapitolu zavřela, ale ona zase přišla, v jiné podobě.

Sem tam na mne vystrčila své velké oči, ať už skrze tuto jogínku, knihu, či video a já si řekla, že si tedy tu nepěkně tlustou knihu v angličtině teda přečtu. Nebylo to snadné čtení, ale ten pocit, ten vztah tam prostě byl. Čím hlouběji jsem šla, tím více mi došlo, že je to jak když popisují naše jógová setkání za poslední zhruba 3 roky.

Dovolím si vložit její popis z internetu, ať to máte v jejich pojmech:

„Jivamukti jóga je název stylu, který vytvořili manželé Sharon Gannon a David Life po letech jógového praktikování a studia doma i v Indii. Je to metoda, která se nespecifikuje jen na určitý aspekt celého jógového systému, ale naopak se snaží začlenit do každého praktikování jógy „západního cvičence“ nejenom fyzické (tělesné) cvičení ale i psychologické a duchovní aspekty jógy.

Když jóga na západ přišla, byla „rozebrána“ k prozkoumání. Akceptováno bylo cvičení - ásany jako užitečný cvičební program, který zvyšuje ohebnost a pružnost, rehabilituje po zraněních a problémech se svalovým i kloubním aparátem a pomáhá při hubnutí. Meditace zas byla prezentována jako výborná technika na snížení stresu. Přesto cílem tohoto systému, není jen lepší tělo nebo klidnější mysl, i když její praktikování tyto benefity přináší. Je zaměřen na hlavní cíle jógy (jóga je v tomto případě pouze mezistupněm k dosažení určitého stavu mysli): odpoutání se od hmotného způsobu života a nasměrování mysli na naši božskou podstatu – dosažení Samándhi (osvobození, splynutí s absolutnem).

Cíle jivamukti jógy vystihuje její název: Jiva – znamená individuální duše, mukti - osvobození. Přepis původního sanskrtského slova, ze kterého byl vytvořen název jivamukti, je jivamuktih - osvobození během života. Co „osvobození“ znamená? Když Jiva (individuální duše) dojde k poznání, že není individualita, ale absolutno. S osvícením přichází osvobození od všech karem (příčina - následek). Jivanmukta je osvobozen od minulosti, přítomnosti a budoucích karem - všechny skutky od prvopočátku času se rozplynou.

Zakladatelé jivamukti jógy jsou přesvědčeni, že studovat jógu jako pouhé fyzické cvičení je, jako kdybyste rozložili na části fotoaparát a podivovali se nad tím, proč z jeho jednotlivých částí fotografii neuděláte. Vytvořili systém, který za pomocí moderních jógových metod začleňuje do západního stylu života tradiční jógovou praxi, aniž by se ztrácel duchovní cíl tohoto prastarého učení. Ačkoliv důraz je kladen především na hathajógu, v její nejvznešenější a esoterické podobě, používá jivamukti jóga dalších pět aspektů, které tvoří její základ.

 

Nedílné součásti jivamukti jógy

1. Studium starých jógových textů: Pataňdžaliho Jógasútry, Hatha Yoga Pradipika, Bhagavadgíta, Upanišády

2. Láska k bohu (Bhakti) - výzva k mezi-náboženskému pochopení a toleranci, používání sošek, oltářů, obrázků k vytvoření duchovní atmosféry (Bhakti - vyznačuje se jako oddanost k nejvyššímu. Je to především stav mysli, která je nasměrována na souznění s nejvyšším principem jógy - vesmírnou podobou boha, splynutí s ním a s jeho principy.)

3. Nenásilí (Ahimsa) - výzva k etickému vegetariánství, práva zvířat, ohleduplnost k životnímu prostředí a sociální aktivita (Ahimsa - je stav mysli, kdy neubližujeme žádným živým tvorům, jak svými činy, tak myšlenkami)

4. Hudba - povzbuzující a spirituálně zaměřená hudba během cvičení ásan

5. Meditace - studium a praktikování meditace. V jivamukti józe je meditace nedílnou součástí cvičení ásan, a to při každé hodině.

 

Když přijdete na hodinu jivamukti jógy, můžete očekávat, že budete zpívat óm a modlitby v sanskrtu. Budete směrování k pozornosti na dech a zvládnutí pránajámy (dechových technik) pro zvládnutí kontroly prány. Uslyšíte lektora číst a diskutovat o pasážích ze starých jógových textů. Cvičit budete ásany seřazené do sekvencí se specifickým záměrem, propojené dechem a pozorností na něj. A budete meditovat. Vyzýváni a podporováni budete také ve vegetariánství, lásce k bohu i studiu starých textů. K vysvětlení a pochopení tohoto stylu jógy bychom potřebovali více řádků i času. Vychází z hlubokého pochopení a učení původního jógového systému, které se do dnešních dob přenáší už více než 5000 let a nabízí nám možnost vést tělo i duši směrem k duchovní svobodě, fyzické síle, klidu mysli, pevnějšímu zdraví a v neposlední řadě k cíli nejvyššímu – poznání sebe sama, osvícení. Nabízí nám alternativu k poznání i druhé stránky člověka, jako protiváhu k našemu materiálnímu způsobu života.

 

Byla jsem ohromena, brala jsem to jako takové ujištění ve stavech nejistoty, zda to dělám správně a měla radost, že jsem k tomu vlastně došla sama a to mi před časem stačilo. A hlavně, i kdyby ne, tak mi to stačit muselo, neb stát se opravdu učitelem Jivamukti jógy je možné jen v zahraničí na značně náročném kurzu a já nemohu a ani nechci na měsíc odjet. Vše má své načasování, říkala jsem si.

Což jsem fakt netušila, jak rychle se bude manifestovat cesta.

Učitelský trénink Jivamukti jógy – ONLINE – první, co si řekla má mysl, bylo něco v tom stylu, to si snad dělají srandu, kdo by toto chtěl předávat online, kdo by to chtěl studovat online?!?!

A víte co, JÁ. Prostě mi to došlo, odporem k změnám, neprospěji sobě ani světu, jejím přijetím mohu opravdu zvýšit své povědomí o józe, i když to bude skrze obrazovku. Vždyť bych na ten kurz v dohledných 10ti letech fakt nejela, nechejte 3 děti měsíc doma, takže jsem prošla složitým systémem přijímacího pohovoru a je to tak, učím se jí online a je to super.

Online svět má v sobě tenoulinkatou hranici, kdy je prospěšný a i kdy škodlivý, stejně jako i jed v malém množství je lékem. Mne online svět v posledních 2 letech umožnil studovat více než za předchozích 15let a to zejména kvůli vzdálenosti míst, odkud je vysíláno. Jivamukti, asistent pedagoga, vedení meditačních sangha kruhů, meditace se srí yantrou, různé hinduistické rituály a mnoho dalšího.

Děkuji za tu možnosti a svou modlitbu vysílám, tak abych se vždy uměla dobře rozhodnout, jakým směrem jde má cesta a stále si byla vědoma, kdo mne na cestě vede.

Tak se moc těším, až naše setkání budou moci být tímto vším obohaceny.

S Láskou a Namaste Vaše Veronika

Zpět